:: Doelstelling

:: Het bestuur

:: Lid worden

:: Aangespannen

:: Onder het zadel

De Belangenvereniging Het Actief Trekpaard heeft de volgende doelstelling

 

1.

Het in stand houden van een actief Trekpaard

2.

Het ontplooien van activiteiten die van belang zijn voor:

- aanschaf van een Trekpaard

- het houden en verzorgen van een Trekpaard

- het fokken van een Trekpaard

- het werken met een Trekpaard

- deelnemen aan keuringen

- recreatief gebruik van Trekpaard

3.

Het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarde van het Trekpaard voor Zuid-Limburg

4.

Het onder de aandacht brengen van al die maatregelen en handelingen die nodig zijn ter bevordering van het welzijn van het paard en het Trekpaard in het bijzonder.

5.

De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door het periodiek organiseren van activiteiten

6.

Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting met betrekking tot de cultuurhistorische waarde van het Trekpaard, het houden van een Trekpaard, het recreatief gebruik van Trekpaarden en het verrichten van land- en bosbouwwerkzaamheden.

7.

Op komen voor de belangen van het Trekpaard

8.

Publiekrechtelijke instanties gevraagd en ongevraagd van advies dienen

9.

Intermediair te zijn bij gezamenlijke belangen van verschillende belanghebbende.

10.

In individuele gevallen spreekbuis te zijn voor de belangen die het trekpaard en/of haar eigenaren en gebruikers aangaan.